Senátor Roman Kraus varuje před prohlubujícím se nedostatkem praktických lékařů v České republice

660821-stazeny-soubor-1

Česká republika se začíná potýkat s nedostatkem praktických lékařů pro dospělé. Demografický trend totiž jasně ukazuje, že už nyní je přesně 38 procent praktických lékařů starších šedesáti let (u mužů je to dokonce 43 procent). Na tento neblahý trend chce upozornit senátor a předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Roman Kraus, který byl hlavním garantem kulatého stolu, tedy odborné diskuse konající se ve Frýdlantském salonku Senátu Parlamentu České republiky v pondělí 6. září.


„Kulatým stolem chceme v rámci Výboru pro zdravotnictví vyjádřit obavy a jisté znepokojení nad tím, že v České republice ubývají ordinace praktických lékařů, což může mít pro české zdravotnictví v krátké době fatální důsledky. Prostě bude chybět základna české medicíny,“ uvedl senátor MUDr. Roman Kraus.


Stárnutí praktických lékařů se týká všech regionů, avšak nejvíce postižený je Jihomoravský, Ústecký, Plzeňský a Jihočeský kraj. Například v Ústeckém kraji byl průměrný věk praktických lékařů v roce 2020 54,2 let, v Plzeňském kraji to bylo 53,9 let. Trend odchodu praktických lékařů do důchodů je již dlouhodobý a čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR potvrzují, že se jedná o desetiletý pokles počtu ordinací pro dospělé.


Jedním z problémů českého zdravotnictví v této oblasti je i převaha ambulantních specialistů nad praktickými lékaři, čímž v České republice vzniká jistá nevyváženost v jednotlivých lékařských odbornostech. Do diskuze musí být rovněž vtaženy lékařské fakulty tak, aby se specializace „všeobecného praktického lékařství“ stala mezi studenty více žádaná. Ročně české lékařské fakulty produkují přibližně padesát mužů a sto dvacet žen v oboru praktického lékařství. 

Zdroj : MUDr. Roman Kraus

Foto: Senát PČR