Úvod

Vítáme Vás na zpravodajském webu Tiskové a mediální agentury RT PRESS.

Tisková a mediální agentura RT PRESS je zpravodajská agentura založená již v roce 2013, která poskytuje čtenářům aktuální informace z oblasti politiky, kultury, a sportu. Jsme jediné médium v České republice, ve kterém redakci tvoří tělesně postižení, ale zkušení novináří,a fotografové, s mnohaletou praxí. Za jejich kvalitní práci jim patří velké poděkování.  

Tisková a mediální agentura RT PRESS mediálně zastupuje dlouholetého ředitele brněnských Fakultních nemocnic a nynějšího senátora za ODS a TOP 09 a zároveň předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR MUDr. Romana Krause, MBA, Senátorský klub ODS a TOP O9 , poslance za ODS JUDr. Pavla Kašníka, který je předsedou podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, členem výboru pro bezpečnost a členem mandátového a imunitního výboru,a primátorku statutárního města Brna za ODS JUDr. Markétu Vaňkovou. a Občanskou demokratickou stranu.

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí RT PRESS, tedy zejména textové zprávy, fotografie, infografika, zvuky, videa, databáze, web RT PRESS . Zpravodajstvím jsou speciální služby, které jsou produkcí redakcí RT PRESS, jako je zejména šíření tiskových zpráv, pořizování fotoreportáží ze sportovních a kulturních akcí, a to jak domácích, tak zahraničních.

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva redakce RT PRESS musí být ověřená nejméně ze dvou zdrojů.

Ve svých zprávách naše redakce důsledně a vždy uvádí zdroj informací.

Anonymní zdroje redakce RT PRESS využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

Redaktoří v souladu se zákonem velmi důsledně chrání všechny své zdroje informací, a to i před orgány činnými v trestním řízení, s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS  4037/18, ze dne 21.5.2019.   

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí redakce RT PRESS není povolen. Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

Ve zprávách o střetu názorů naše redakce zásadně referuje o stanoviscích všech zúčastněných stran, ale současně se brání zneužívání tohoto pravidla okrajovými skupinami.

Redaktoři RT PRESS respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení editorem nebo ředitelem redakce.

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

Zpravodajové a redaktoři nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

Zpravodajové a redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

Všichni redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS jsou držiteli řádného novinářského průkazu, kterým jsou povinni být při výkonu své činnosti viditelně označeni.

logoissn.png

 Číslo ISSN 2571-0745