Úvod

Vítáme Vás na zpravodajském webu Tiskové a mediální agentury RT PRESS.

Tisková a mediální agentura RT PRESS je zpravodajská agentura založená již v roce 2013, která poskytuje čtenářům aktuální informace z oblasti politiky, kultury, a sportu. Jsme jediné médium v České republice, ve kterém redakci tvoří výhradně  tělesně postižení, ale zkušení novináří, a fotoreportéři , s mnohaletou praxí, jak v domácích, tak zahraničních médiích (Eurosport, BBC, CNN, AFP, Reuters). Za jejich kvalitní, a spolehlivou práci jim patří obrovské poděkování.

Tisková a mediální agentura RT PRESS mediálně zastupuje Vládu České republiky, dlouholetého ředitele Brněnských Fakultních nemocnic a nynějšího senátora za ODS a TOP 09 a zároveň předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR MUDr. Romana Krause, MBA, Senátorský klub ODS a TOP O9 , poslance za ODS JUDr. Pavla Kašníka, který je předsedou podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, členem výboru pro bezpečnost a členem mandátového a imunitního výboru, a primátorku statutárního města Brna za ODS JUDr. Markétu Vaňkovou, a Občanskou demokratickou stranu.

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí RT PRESS, tedy zejména textové zprávy, fotografie, infografika, zvuky, videa, databáze, web RT PRESS . Zpravodajstvím jsou speciální služby, které jsou produkcí redakcí RT PRESS, jako je zejména šíření tiskových zpráv, pořizování fotoreportáží ze sportovních politických a kulturních akcí, a to jak domácích, tak zahraničních.

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva redakce RT PRESS musí být ověřená nejméně ze dvou zdrojů.

Ve svých zprávách naše redakce důsledně a vždy uvádí zdroj informací.

Anonymní zdroje redakce RT PRESS využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

Redaktoří v souladu se zákonem velmi důsledně chrání všechny své zdroje informací, a to i před orgány činnými v trestním řízení, s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS  4037/18, ze dne 21.5.2019.   

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí redakce RT PRESS není povolen. Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

Redaktoři RT PRESS respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním.

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

Zpravodajové a redaktoři nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

Zpravodajové a redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

Všichni redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS jsou držiteli řádného novinářského průkazu, kterým jsou povinni být při výkonu své činnosti viditelně označeni.

logoissn.png723301-images

 Číslo ISSN 2571-0745