Úvod

Vítáme Vás na zpravodajském webu Tiskové a mediální agentury RT PRESS.

 

Tisková a mediální agentura RT PRESS je komunikační a PR agentura, která poskytuje své služby klientům z různých oborů a velikostí. 

 

Tisková a mediální agentura RT PRESS mediálně zastupuje dlouholetého ředitele brněnských Fakultních nemocnic a nynějšího senátora za ODS a TOP 09 a zároveň předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR MUDr. Romana Krause, MBA, primátorku statutárního města Brna JUDr. Markétu Vaňkovou a Občanskou demokratickou stranu. 

 

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí RT PRESS, tedy zejména textové zprávy, fotografie, infografika, zvuky, videa, databáze, web RT PRESS . Zpravodajstvím jsou speciální služby, které jsou produkcí redakcí RT PRESS, jako je zejména šíření tiskových zpráv bez zásahu redakce.

 

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva redakce RT PRESS musí být ověřená nejméně ze dvou zdrojů.

 

Ve svých zprávách naše redakce důsledně a vždy uvádí zdroj informací.

Anonymní zdroje redakce RT PRESS využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

 

Redaktoří v souladu se zákonem chrání důvěrné zdroje informací. Jejich identitu jsou povinni sdělit pouze řediteli redakce.

 

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí redakce RT PRESS není povolen. Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

 

Ve zprávách o střetu názorů naše redakce zásadně referuje o stanoviscích všech zúčastněných stran, ale současně se brání zneužívání tohoto pravidla okrajovými skupinami.

 

Redaktoři RT PRESS respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení editorem nebo ředitelem redakce.

 

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

 

 Zpravodajové a redaktoři nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

 

Zpravodajové a redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

 

Všichni redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS jsou držiteli řádného novinářského průkazu, kterým jsou povinni být při výkonu své činnosti viditelně označeni.  

 

logoissn.png

 Číslo ISSN 2571-0745