Stanovisko spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY k publikovanému článku který vyšel na serveru IDNES.cz

Dne 10. července byl na zpravodajském serveru IDNES.cz publikován dehonestující článek o řádně zapsaném spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY pod názvem Ondráček dostal odznak „policejního veterána“. Není však od policie. Proti uvedenému článku se spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY důrazně ohrazuje.

- Spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. sdružuje více jak 5 000 členů, kteří splňují podmínky členství ve spolku stanovené schválenými stanovami spolku a to působit ve služebním poměru u Policie ČR nejméně 15 let a být bezúhonný. Někteří členové spolku jsou oprávněni nosit služební stejnokroj PČR s odlišujícím označením, nášivkou Veterán policie České republiky a jsou zároveň oprávněni i nosit kapsový odznak člena spolku, s uvedením ČOZ jeho nositele, identifikující osobu nositele a prokazující jeho příslušnost ke spolku.

- PhDr. Zdeněk Ondráček tyto podmínky splňuje a je oprávněn i nosit služební stejnokroj PČR označený nášivkou Veterán policie České republiky a opatřený kapsovým odznakem člena spolku prokazující příslušnost ke spolku. 

Kapsový odznak prokazující příslušnost člena ke spolku je jako průmyslový vzor ve vlastnictví spolku, se kterým je oprávněn disponovat pouze a jedině spolek a je i řádně registrován u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

- K tématu předmětného průmyslového vzoru se náš spolek periodiku IDNES.cz a dalším již dříve podrobně vyjadřoval a není důvod, aby se spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. k danému tématu dále vracel.

VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

 JUDr. Jaroslav Zeman prezident spolku