Jdi na obsah Jdi na menu

Světový patent ulehčí pacientům se srdeční arytmií

11. 10. 2019

Brno - Díky tomu dojde u pacientů s extrasystolami pocházejícími z výtokových traktů srdečních komor k rapidnímu zkrácení doby výkonu, neboť se po zavedení a rozložení katetru během několika málo srdečních stahů / depolarizací myokardu zmapuje celá zájmová oblast a v případě, že bude lokalizován arytmogenní fokus, se může ihned přistoupit ke zcela přesně cílené radiofrekvenční ablaci.

 

Výzkumný tým vedl světově uznávaný vědec prof. Igor Efimov, Ph.D., FAIMBE, FAHA, FHRS.

 

Ing. David Pospíšil pracoval v rámci tohoto excelentního týmu na verzi katetru pro diagnostiku a terapii srdečních arytmií pocházejících z výtokových traktů srdečních komor a navrhl řešení, které se univerzita rozhodla zahrnout pod americký patent a také patent s celosvětovou platností (US 2018 0235692 A1 a WO 2018 144765 A1.

 

 

Jak jste se dostal do týmu, který se podílel na výzkumu nové technologie?

 

 

Cesta do týmu se začala rýsovat v roce 2015, kdy jsme na pracovišti invazivní a intervenční elektrofyziologie IKK FN Brno hostili americkou firmu Cardialen, se kterou jsme prováděli výzkum zaměřený na nízkoenergetickou stimulaci síní za účelem terminace fibrilace síní ihned po její indukci. Hlavou a odborným garantem projektu byl prof. Igor Efimov, který se na jeden z výkonů přijel podívat. Všiml si práce, kterou jsem v rámci výkonů zastával a zajímal se o mé postgraduální studium, kde jsem se již asi rok pohyboval v oblasti elektrofyziologie srdečních komor. Při jeho druhé návštěvě mně nabídl doktorskou stáž v jeho laboratoři Efimov Lab na The George Washington University a poté už zbývalo jen zajistit finanční prostředky a několik formalit.

 

V čem konkrétně bude vypadat zlepšení nové verze katetru, respektive v čem to pocítí pacienti a v čem lékaři?

 

 

Konktrétně tento katetr, respektive řešení je úplně nové, stejně jako v patentu zahrnutý katetr pro léčbu atrioventrikulární nodální reentry tachykardie. Na univerzitě byla toho času rozpracovaná technologie konformní polovodičové elektroniky, kterou je možno umístit na velmi pružné materiály, například ty na bázi silikonu. Druhou otázkou bylo, jak tuto technologii využít v katetrech pro srdeční elektrofyziologii specializovaných na konkrétní aplikace. Řešení pro výtokové trakty komor spočívá v rozložitelném, pružném, výtokový trakt vyplňujícím – konformním tvaru, který zachovává zaručený vnitřní lumen, a tedy nezpůsobí nepřípustnou totální okluzi výtokové části srdeční komory. Zároveň bylo třeba zajistit dostatečný kontakt a přítlak na okolní stěnu.

 

... a ty přínosy?

 

Benefitem pro pacienty bude rapidní zkrácení doby výkonu, kdy se po zavedení a rozložení katetru během několika málo srdečních stahů / depolarizací myokardu zmapuje celá zájmová oblast a v případě, že bude lokalizován arytmogenní fokus, můžeme ihned přistoupit ke zcela přesně cílené radiofrekvenční ablaci. Benefitem pro lékaře bude jednoduchost mapování i vlastní ablace, strmá učící křivka (jako například u balonkové kryoablace – izolace plicních žil). Metoda má samozřejmě i své limitace, ale pro většinu pacientů by měla být s výhodou použitelná.

 

Kolik členů bylo v pracovní skupině? Byl jste zde za ČR jediný?

 

 

V týmu bylo pět členů. Všichni kromě mě byli zástupci Spojených států amerických. Tedy, Prof. Igor. R. Efimov, PhD (Washington D.C.), Kedar Aras, PhD (Washington D.C.), prof. John A. Rogers, PhD (Evanston, IL), Erdit Gremi PhD a David Pospíšil (Brno, CZ).

 

Jaký postup bude mít nový vynález, než vstoupí do praxe?

 

Postup je standardně poměrně složitý a než dojde k prvnímu použití nového přístroje / léčiva / metody na živém člověku, obvykle trvá několik let. Klinické testy a klinická hodnocení mají několik fází a jsou finančně náročné. Důležité je, že prof. Efimov nedávno na základě předešlých úspěchů získal grant ve výši 2,5 milionu dolarů na další výzkum konformní elektroniky pro léčbu komorových arytmií a o naše řešení je velký zájem mezi biomedicínskými firmami.

 

Co pro Vás osobně znamenala účast v této skupině?

 

Účast ve skupině pro mě znamenala ojedinělou zkušenost a příležitost se dostat na špičkové biomedicínské pracoviště a podílet se na vzniku technologie, která nám v budoucnu umožní daleko efektivněji, tedy bezpečněji, rychleji a lépe léčit srdeční arytmie. Naše spolupráce nadále trvá a čekají nás další zajímavé úkoly.

 

 

Zdroj: FN Brno

Foto: FN Brno

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář