Jdi na obsah Jdi na menu

Cizinci, kteří překročí hranice ČR, budou kontrolováni na příznaky infekčního onemocnění

10. 3. 2020

Praha - Cizinci, kteří v posledních 14 dnech před příjezdem do České republiky pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz, a kteří projevují příznaky onemocnění COVID-19 se provede odběr biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

 

Pokud onemocnění není zjištěno, je cizinec oprávněn pokračovat ve své cestě, avšak v případě zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, nařídí místně příslušná krajská hygienická stanice karanténu v délce 14 dnů.

 

„Doposud se mimořádné opatření vztahovalo pouze na osoby s trvalým pobytem v ČR či přechodným nad 90 dnů včetně cizinců u nás pracujících, kterým bylo možné udělit karanténu. Nově pokud budou zjištěny u běžného turisty na hranicích zdravotní příznaky, bude mu udělán odběr a v případě pozitivity mu nařídí Krajská hygienická stanice karanténu,“ vysvětlil ministr Adam Vojtěch.

 

Mimořádné opatření je vydáváno vzhledem k výskytu čtyř desítek případů tohoto onemocnění na území České republiky. Na základě postupného šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko nebo Chorvatsko, lze očekávat, že se toto onemocnění bude dále významně na území České republiky šířit.

 

 

zdroj: MZČR