Vláda schválila pomoc podnikatelům zasaženým pandemií, rozhodla také o mimořádném navýšení důchodů

677312-50774_big

Vláda premiéra Petra Fialy na svém jednání ve středu 16. února 2022 schválila další pomoc podnikatelům zasaženým pandemií covid-19. Podpora se týká cestovního ruchu, pořádání akcí a zájezdové dopravy a provozovatelů a organizátorů adventních trhů. Kabinet rozhodl také o mimořádném zvýšení důchodů v průměru o 1 017 korun od letošního června.

Vláda na jednání rozhodla, že od června 2022 dojde k mimořádnému zvýšení důchodů. Stane se tak kvůli růstu cen za období od července 2021 do ledna 2022, kdy ceny za domácnosti rostly o 8,2 %. Překročily tak 5% hranici, která je pro mimořádné zvýšení nutná. „Vláda odsouhlasila mimořádné navýšení důchodů o 8,2 %. Lidé, kteří pobírají penzi, si tak v průměru přijdou na 1 017 k penzi navíc. To je rozhodnutí naší vlády, které je důležité, protože pomáhá potřebným a stará se o občany, kteří tu pomoc skutečně potřebují,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Zvýšení se dotkne také důchodů přiznaných v období od 1. června do 31. prosince 2022. Spolu s důchody poroste i výše příplatků k důchodu. Díky zvýšení o 8,2 % tak dojde k nárůstu výdajů ze státního rozpočtu na důchody o 20 miliard korun, na příplatky pak o 100 milionů korun. 

Nově schválená finanční kompenzace za zrušené adventní trhy se týká jak samotných stánkařů, tak i organizátorů trhů. Provozovatelé trhů mohou žádat odškodnění za dobu od 26. listopadu do 25. prosince 2021, kdy byl provoz adventních a vánočních trhů zakázaný. Finance se budou vyplácet na základě pravidla de minimis, na které není potřeba notifikace Evropské komise. Stánkaři provozující jeden stánek mohou žádat o 5 tisíc korun za den, se dvěma stánky o 8 tisíc korun za den a se třemi a více stánky pak o 11 tisíc korun za den. Maximální podpora pro stánkaře tak může činit až 330 tisíc korun. Organizátoři adventních trhů pak budou moci získat až 80 % z nákladů, které měli na organizaci zrušeného trhu. Podpora se netýká organizátorů, jejichž trhy byly pouze omezeny, nikoliv zrušeny. Celkem může jeden žadatel získat příspěvek až 5 milionů korun.

„Shodli jsme se, že naše vláda poskytne podnikatelům pomoc až do výše zhruba 5 miliard korun, kterými se budou kompenzovat ztráty, které vyplývaly z opatření, která provedla předcházející vláda. Ta opatření se týkají stánkařů na adventních trzích, týkají se také oblastí cestovního ruchu, pořádání akcí a také nově i zájezdové dopravy. Jsem velice rád, že jsme i v těchto rozpočtově složitých časech našli finanční prostředky a našli dohodu jak pomoci podnikatelům, kteří byli opatřeními v důsledku covidu skutečně postiženi,“ doplnil předseda vlády.

Vláda schválila rovněž podporu pro vybrané podnikatelské sektory zasažené pandemií covid-19. Týká se konkrétně tří oblastí: cestovního ruchu, pořádání akcí a eventů a zájezdové dopravy. Pro podnikatele z cestovního ruchu a pořádání akcí jsou připraveny dva programy. Program COVID – Nepokryté náklady mohou využít subjekty, kterým za období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat oproti roku 2019 nejméně o 50 %. Oprávněným žadatelům program poskytne podporu ve výši 50 % nepokrytých fixních nákladů, pořadatelům akcí pak 70 %. Celkem tak může žadatel z oblasti cestovního ruchu získat 1,5 milionu korun, pořadatelé akcí pak až 3 miliony. Na program jsou vyčleněny 2 miliardy korun.

Druhým programem je COVID 2022 – Sektorová podpora. Zde je stanovena podpora na jednoho příjemce ve výši 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru. Celkem pak opět může žadatel z oblasti cestovního ruchu získat 1,5 milionu korun, pořadatelé akcí pak až 3 miliony. V programu je připraveno 1,75 miliardy korun.

Pro podnikatele z oblasti zájezdové dopravy je připravený program COVID Bus. Cílem je posílení likvidity, zachování provozu a udržení stávající nabídky služeb a pracovních míst. Na podporu mají nárok subjekty, jejichž obrat poklesl v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 oproti stejnému období roku 2019 vinou pandemie alespoň o 50 %. Jeden žadatel může z programu získat maximálně 2,5 milionu korun. Na výši příspěvku bude mít vliv například kapacita či emisní třída autobusů. Alokace programu je 400 milionů korun.

Zdroj: Vláda ČR

Foto: Rejtek

Publikoval: Juránek