Sociální a zdravotnický výbor Senátu Parlamentu České republiky se věnoval směřování a financování reformy péče o duševní zdraví

681745-reforma-pece-o-dusevni-zdravi-odkud-jdeme-a-kam-smerujeme

Konference v českém Senátu se symbolickým názvem „Reforma péče o duševní zdraví – odkud jdeme a kam směřujeme“ si kladla za cíl reflektovat dosavadní průběh reformy péče a zároveň chce být prostorem pro diskuzi nad jejím dalším směřováním a také financováním. Pod záštitou dvou senátních výborů zdravotnického a sociálního se dnes sešli zástupci ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí, pacientských organizací, pojišťoven i komunitních služeb. Část programu byla věnována problematice dětských pacientů.


„Velké rezervy spatřuji v oblasti péče o dětské duševní zdraví a v extrémním nedostatku odborníků, kteří jsou schopni pomoci dětem, rodičům i učitelům,“ upozorňuje předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. Připomíná mimo jiné problémy spojené se začleňováním žáků s různými psychickými obtížemi do společného vzdělávání i závažné psychické problémy u dětí, které nastartovala nebo výrazně prohloubila pandemie.

„Konferenci pořádají oba výbory Senátu také proto, že je potřeba dlouhodobě vyřešit financování nezdravotnické části Center duševního zdraví,“ uvádí předseda Výboru pro zdravotnictví Roman Kraus a doplňuje: „poskytování zdravotních služeb je zajištěno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Význam úspěšného fungování těchto center je akcentován dalším inzultem, který bude mít velký vliv na duševní zdraví jak občanů ČR, tak přicházejících běženců, našich přátel z Ukrajiny, která je decimována zničující agresí a devastací ze strany Ruské federace.“

V České republice probíhá od roku 2013 reforma péče o duševní zdraví. Ta byla od začátku nastavena na nezbytné participaci dvou klíčových rezortů – ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Jen tak se mohl splnit smělý plán celé reformy, aby se péče o osoby s duševním onemocněním, především ta následná, více přesunula mimo zdravotnická zařízení, blíže přirozenému prostředí těchto lidí. Mnohé se povedlo – snížil se počet hospitalizovaných pacientů, rozvíjí se služby komunitního typu, kdy vzniklo třicet Center duševního zdraví pro dospělé osoby s vážným duševním onemocněním a devět center se zaměřením na péči o děti, o osoby se závislostí, péči o gerontopsychiatrické pacienty a péči o osoby se soudně nařízenou ochrannou léčbou. Do reformy jsou zapojeny všechny kraje a každý z nich má zpracovaný plán rozvoje sítě služeb v oblasti duševního zdraví.

Zdroj: Senát PČR

Foto: Senát PČR 

Publikoval: Rejtek