Senátní Výbor pro zdravotnictví zvyšuje povědomí o péči státu o válečné veterány

698872-konf_zdravotni-pece-o-valecne-veterany-statu-eu

Pod záštitou senátního Výboru pro zdravotnictví se 4.10.2022 v Jednacím sálu Valdštejnského paláce konala mezinárodní konference na téma „Zdravotní péče o válečné veterány států Evropské unie“. Cílem konference bylo umocnit povědomí o péči státu o válečné veterány v kontextu současné doby. Za účasti zástupců válečných veteránů ze zemí EU bylo prezentováno celkem sedm velkých témat včetně psychologické podpory válečným veteránům či komunitní péče. Tematické bloky byly doplněny i třemi autentickými příběhy válečných veteránů a veteránek.

Předseda senátního Výboru pro zdravotnictví Roman Kraus komentoval význam tématu: „Váleční veteráni bránili principy naší západní demokratické společnosti na mnoha bojištích na světě. Zaslouží si naši všestrannou péči. Zdravotní, psychologickou, duchovní, a pokud je to potřeba i sociální.“

Důraz na problematiku v plné šíři aktuálního přístupu všech složek státu, které pracují ve prospěch válečných veteránů, podporuje senátní zdravotnický výbor a zároveň dává důraz na velmi přínosné téma jako je zdravotní péče státu o novodobé válečné veterány. V resortu Ministerstva obrany považují danou tématiku za prestižní pilíř ministerstva a osobní přístup ministryně obrany je potěšující i zavazující zároveň. Komunitní péče v centrech pro válečné veterány je plnohodnotnou složkou v koncepcích péče státu o válečné veterány, kde nyní aktuálně dominuje složka zdravotní péče.

Zdroj: Kancelář Senátu

Foto: Kancelář Senátu

Publikoval: Rejtek