Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš se stal členem expertní skupiny Evropské asociace univerzit

Rektor-bares

Evropská asociace univerzit (EUA) zvolila rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše členem osmičlenné expertní skupiny, která bude fungovat jako poradní orgán Evropské komise při vytváření evropské strategie globálního přístupu k výzkumu, inovacím a vzdělávání.

V osmičlenné expertní skupině nazvané EUA European Global Strategy Response Group jsou kromě Martina Bareše také zástupci univerzit a univerzitních asociací z Německa, Španělska, Švédska, Francie, Gruzie, Velké Británie a Nizozemí.

„Je to pro mě obrovská čest, že mě Evropská asociace univerzit zvolila jako svého zástupce, který bude radit při vytváření budoucí strategii Evropské unie. Jako přední česká výzkumná a vzdělávací instituce, jejíž součástí je například také vědecké centrum CEITEC, máme Evropské komisi co nabídnout a těším se na zajímavou spolupráci,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Barešovo členství v expertní skupině navrhla Evropské asociaci univerzit Česká konference rektorů (ČKR) v prosinci minulého roku. Tehdy EUA vyzvala celkem 40 národních konferencí rektorů z evropských zemí, aby nominovaly do expertní skupiny nejlepší odborníky.

„Velmi nás potěšilo, že ředitel Evropské asociace univerzit Michael Murphy vybral z velké konkurence kandidátů z celé Evropy zástupce z Česka. Být součástí expertní skupiny je úspěch nejenom pro Masarykovu univerzitu a Českou konferenci rektorů, ale také pro celou Českou republiku,“ hodnotí tajemnice ČKR Marie Fojtíková.

Evropská asociace univerzit (EUA) je největší evropskou univerzitní asociací a patří mezi nejvýznamnější organizace ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. EUA v současnosti tvoří přes 800 univerzit z 48 států Evropy, na členských univerzitách dohromady studuje přes 17 milionů studentů.

Členové expertní skupiny:

  • Pieter Duisenberg, President, Association of Universities in the Netherlands (VSNU) – group chair
  • Martin Bareš, Rector, Masaryk University, Czech Republic
  • Kerry Brown, Professor and China specialist, King’s College, United Kingdom
  • María del Mar Delgado-Serrano, Vice-rector for internationalisation, University of Cordoba, Spain
  • Gerhard Duda, Head of Department, Research in Europe and Germany and Director of the Brussels office, German       Rectors’ Conference (HRK)
  • Ole Petter Ottersen, President, Karolinska Institute, Sweden
  • Giorgi Sharvashidze, Rector, Tbilisi State University, Georgia
  • Olfa Zéribi Ben Slimane, Director, Agence Universitaire de la Francophonie, France

Zdroj: Masarykova univerzita

Foto: Masarykova univerzita