Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš nesouhlasí se zdaněním příjmů studentů za pracovní povinnost

Afc85ec7cb1537196113

Pracovní povinnost byla studentům opakovaně nařizována od jara roku 2020. Původní výklad státních orgánů však považoval vyplácené odměny za náhradu za vzniklou újmu, která je od uvedených odvodů osvobozena.

„Nejenže studenti, jimž byla nařízena pracovní povinnost, museli často vykonávat práce neodpovídající jejich kvalifikaci a navíc na úkor studia, ale nyní ještě kvůli neodůvodněné změně výkladu ze strany státních orgánů mohou přijít o část náhrady za práci, kterou věnovali na pomoc společnosti. Studenty nelze takto stále zneužívat,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš

„Výkon pracovní povinnosti je citelným zásahem do základních práv povinné osoby. Za toto omezení je studentům poskytnuta odpovídající náhrada za vzniklou újmu. Takže peněžní náhradu za nařízený povinný výkon pracovní činnosti podle krizového zákona lze posoudit jako peněžitou náhradu za vzniklou újmu majetkového charakteru. A podle zákona o daních z příjmů je takový příjem od daně osvobozen a nebude hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění,“ uvedl proděkan právnické fakulty a specialista na daňové právo Michal Radvan.

Doplnil, že o postavení studentů povolaných v rámci pracovní povinnosti jednotlivými kraji není stejné jako u zaměstnanců či dobrovolníků. „Pracovní povinnost je nedobrovolná, nejde o pracovněprávní vztah, který se uzavírá na principu dobrovolnosti, a také náhrada za tuto pracovní povinnost také není dohodnutá smluvně. Proto na tento vztah nelze pohlížet stejně jako na standardní zaměstnanecký poměr,“ dodal Radvan.

K pracovní povinnosti povolávaly studenty jednotlivé kraje, ty aktuálně zaujímají v této otázce rozdílné postoje. Jihomoravský kraj aktuálně obesílá studenty vysvětlujícím dopisem s žádostí o doplnění potřebných údajů, povinné odvody ale za ně s pomocí ministerstva zdravotnictví uhradí. Moravskoslezský kraj se zachová obdobně, jiné regiony ale studentům vyplácejí částky snížené o povinné odvody a daně.

zdroj: Masarykova univerzita

foto: ilustrační