Rada města Brna projednala další možnosti pomoci Ukrajině, převáží ta materiální. Partnerské vztahy naváže Brno i s Lvovem

678293-stazeny-soubor-55

Na dnešním mimořádném zasedání se brněnští radní opět zabývali situací na Ukrajině a možnou pomocí lidem v místě konfliktu i těm prchajícím. Kromě dříve zmiňovaných 10 milionů na pomoc Ukrajině vyčlenilo město dalších 10 milionů na náklady vznikající přímo v Brně. Zároveň radní navázali užší spolupráci se západoukrajinským Lvovem. V neposlední řadě se řešila i konkrétní materiální pomoc a případné ubytovací kapacity.

„Situace na Ukrajině se nelepší, ba naopak. Pro následující dny se chceme co nejlépe připravit na příliv lidí mířících z Ukrajiny a také podpořit naše partnery přímo tam. Minulý týden jsme avizovali finanční pomoc Ukrajině ve výši 10 milionů Kč. Tyto peníze chceme využít na konkrétní materiální pomoc. Podařilo se nám spojit s naším partnerským městem Charkovem, které nás požádalo o dodávky léků a zdravotnického materiálu. Ve spolupráci s městskou Úrazovou nemocnicí jsme přichystali první dodávku této materiální pomoci za přibližně 3 miliony Kč, kterou odešleme na Ukrajinu do bezpečnějších oblastí, pravděpodobně do lvovské nemocnice,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Kromě Charkova jsme tedy nyní navázali partnerský vztah se západoukrajinským Lvovem, se kterým už spolupracujeme delší dobu. Nyní shromažďujeme na základě požadavku Lvovských spacáky, karimatky a deky.“

Kromě výše zmiňovaných 10 milionů Kč vytvořili radní rezervu ve stejné výši, tedy 10 milionů Kč, a to na náklady vznikající přímo v Brně. „Z těchto peněz by se hradily nezbytné výdaje, které vznikají zvláště s příchodem uprchlíků z válečných oblastí. Využity by mohly být třeba na zajištění bydlení. Už nyní jednáme například s majiteli hotelu Myslivna, kteří by umožnili za symbolický pronájem ubytování až 300 lidí, město však má hradit náklady na energie a personál. Tuto možnost dále prověřujeme, a pokud bychom ji museli využít, zajistíme provoz hotelu ze zmíněné rezervy. Otázku bydlení jsme intenzivně řešili i v posledních dnech. Do dnešního dne se nám v podařilo umístit kolem 700 lidí. Obecně platí, že uprchlíky ubytováváme ve spolupráci s dalšími organizacemi do bytů nabídnutých veřejností, část jich byla už během víkendu převezena do Zastávky u Brna. Byty, které jsou města nebo ve správě městských částí, ale také ubytovací kapacity z komerční sféry zatím necháváme v záloze na dobu, kdy dostaneme konkrétní pokyny od Ministerstva vnitra ČR, jak přesně postupovat,“ doplnila Markéta Vaňková.

Na dnešním jednání tak radní schválili výjimku, díky níž budou moci úřady městských částí případně pronajímat byty lidem utíkajícím z Ukrajiny. K tomu nicméně dojde až po přesném stanovení pravidel ze strany MV ČR. V případě, že by se o tuto agendu staralo i město, vytvoří pro tento případ vlastní metodiku. Dále bylo v rámci domů s pečovatelskou službou vyhrazeno na 50 malometrážních bytů, které mohou posloužit ke krátkodobému ubytování osob z válkou zasažené Ukrajiny.

Město Brno poskytuje pomoc lidem z Ukrajiny v součinnosti s dalšími neziskovými organizacemi. Jedním z hlavních partnerů je Diecézní charita Brno, s níž město spolupracuje. Na zastřešení a koordinaci činností, jako jsou překladatelské služby, provoz speciální informační linky, dobrovolnická činnost, nákup potravin a další humanitární podpora, město poskytne Diecézní charitě 1,904 milionu korun.

Vzhledem k dotazům týkajícím se možných krytů, rozhodlo se město prověřit kapacity stávajících vhodných objektů. Z tohoto důvodu, tedy pro lepší možné dispozice, přistoupili radní k formálnímu převedení správy krytu Denis na Nových sadech z příspěvkové organizace TIC BRNO na magistrátní Obor správy majetku.

Zdroj: MMB

Foto: ilustrační

Publikoval: Rejtek