Předsedkyně Sněmovny apelovala za užší spolupráci parlamentů pro podporu demokracie

724525-image-1-23

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vystoupila na konferenci k Mezinárodnímu dni parlamentarismu ve Španělském Leónu. Ve svém příspěvku vyzdvihla nezastupitelnou roli zákonodárných sborů, varovala před nedemokratickými tendencemi a apelovala za užší meziparlamentní spolupráci na regionální i celosvětové úrovni. Konference se konala v předvečer začátku španělského předsednictví v Radě EU.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se ve španělském Leónu zúčastnila konference k Mezinárodnímu dni parlamentarismu. Ten se odkazuje k 30. červnu 1889, kdy byla založena Meziparlamentní unie.

Parlamenty by z logiky věci měly v demokratických politických zřízeních hrát zcela nezastupitelnou úlohu. V dnešní době však čelí kritice zejména těch, kteří to s demokracií nemyslí poctivě a kteří bezohledně sledují své vlastní sobecké cíle. Zároveň se ovšem těší svobodám a právům, které – paradoxně – mohou nabídnout pouze demokratické systémy. Aby naše parlamenty v dnešní nelehké zkoušce obstály, budou jejich prodemokratičtí členové muset namísto pouhého reagování na vývoj situace pracovat na aktivním nastolování agendy a vytvářet prostředí pro smysluplnou debatu o budoucím směřování našich společností,“ uvedla ve svém vystoupení předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Celá konference si klade za cíl posilovat demokracii prostřednictvím meziparlamentní spolupráce. Město León, které se nachází na severozápadu Španělského království, je příznačně spjato s prapočátky evropského parlamentarismu sahajícími až do 12. století.

Historie nás učí, že parlamentní systém vlády je příznivějším institucionálním prostředím pro podporu demokracie než jiná zřízení – prezidentské nebo polo-prezidentské režimy. Parlament sdružuje více politických a společenských skupin, které mají svou legitimitu přímo odvozenou z demokratických voleb. Hlavním nástrojem parlamentní práce je diskuse, která je zároveň základním principem každé skutečné demokracie,“ dodala dále předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Španělsko od 1. července do konce letošního roku přebírá rotující předsednictví v Radě EU. Konference v Leónu byla první událostí v rámci jeho parlamentní dimenze.

Parlamenty musí spolupracovat na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že všichni čelíme analogickým výzvám a problémům, měli bychom spolupráci zintenzivnit. Klíčem k tomu je parlamentní diplomacie,“ uzavřela předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Zdroj: PSP ČR

Foto: PSP ČR