Ministryně obrany Jana Černochová představila sněmovnímu obrannému výboru kandidáta na inspektora kybernetické obrany

677953-45939_big

Ve středu 23. února 2022 představila ministryně obrany Jana Černochová členům Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandidáta na post inspektora kybernetické obrany Mgr. Jana Vacka. Pro tuto funkci byl doporučen odbornou veřejností a splňuje všechny formální požadavky. Návrh na jmenování kandidáta bude projednán také ve sněmovním Výboru pro bezpečnost a následně předložen vládě. Nová pozice inspektora je zřizována v souvislosti s novými pravomocemi Vojenského zpravodajství v kybernetickém prostoru.

„K návrhu na jmenování pana Jana Vacka přistupuji na základě doporučení odborné veřejnosti, měla jsem možnost se s ním osobně seznámit a jsem přesvědčena, že bude svou funkci vykonávat dobře a že jeho osobou bude zaručena potřebná nezávislost,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Inspektor kybernetické obrany se po jmenování vlády stane formálně příslušníkem Vojenského zpravodajství, z výkonu své funkce bude však podřízen přímo ministryni obrany. Při plnění úkolů je inspektor nezávislý a vázán pouze právním řádem ČR. Mezi jeho hlavní úkoly patří prověřování správnosti postupů a činností týkajících se nakládání s daty a informacemi získanými v rámci zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. Inspektor zároveň spolupracuje se subjekty, u nichž byly ze strany Vojenského zpravodajství umístěny nástroje detekce. Tyto subjekty se na něj budou moci ze zákona obracet ve všech záležitostech souvisejících se zajištěním jejich práv. Inspektor jejich podněty prošetří a na základě zjištěných skutečností vypracuje zprávu, se kterou seznámí kontrolní komisi Vojenského zpravodajství v Poslanecké sněmovně a osobu, která podnět podala.

Mgr. Jan Vacek je uznávaným odborníkem v soukromém sektoru i ve státní sféře, kde v současné době působí. Dlouhodobě se věnuje jak legislativně právním činnostem, tak i problematice kybernetické bezpečnosti. Disponuje také zkušenostmi z kontrolní činnosti ve státní správě. Kandidát splňuje všechny formální požadavky a je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení.

Pozice inspektora kybernetické obrany je zřizována jako nový kontrolní mechanismus v souvislosti s novými kompetencemi Vojenského zpravodajství v oblasti zajišťování kybernetické obrany. Inspektora jmenuje vláda na návrh ministryně obrany pro projednání v bezpečnostním a obranném výboru.

Zdroj: MO ČR

Foto: ODS

Publikovala: Vítovská