Mezinárodní konference v českém Senátu podpořila Pražskou deklaraci vyzývající k zavedení screeningového programu FH u dětí

694381-mjbhqhizccsyyaleahmtgavuicndmcmi

Ve Valdštejnském paláci se pod záštitou senátního Výboru pro zdravotnictví uskutečnilo setkání českých i zahraničních odborníků k problematice familiární hypercholesterolemie (FH) u dětí. Mezinárodní konference „Vypracování Pražského memoranda pro plošný screening FH u dětí" se konala za odborné spolupráce s evropskou institucí FH Europe a její českou pacientskou organizací Diagnóza FH v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Výsledkem jednání bylo přijetí Pražské deklarace vyzývající k zavedení komplexního screeningového programu.

„Téma konference plně souzní s cíli českého předsednictví v Radě EU v oblasti péče o veřejné zdraví a je mi ctí, že právě Česká republika bude první zemí, která oficiálně podpoří Pražskou deklaraci o screeningu FH u dětí. Zásadním poselstvím je pro mě posun směrem ke kardiovaskulárnímu zdraví, spíše než ke kardiovaskulárním onemocněním – včasný nález familiární hypercholesterolemie u dětí umožní zahájit včas režimová opatření a nezbytnou léčbu, která u nich povede k dramatickému snížení rizika předčasných úmrtí a nefatálních kardiovaskulárních ischemických příhod v jejich produktivním věku," uvedl předseda senátního Výboru pro zdravotnictví Roman Kraus.

Pražská deklarace vyzývá k politickému závazku k zavedení screeningu FH u dětí, k investicím a politickému rámci pro zvýšení povědomí o této metabolické poruše mezi lékaři a veřejností a k zavedení komplexních programů pro včasné odhalení, screening, diagnostiku a léčbu FH v průběhu života. Prohlášení klade důraz také na potřebu cíleného výzkumu a vývoje v této oblasti, budování kapacit zdravotnických pracovníků, posílení postavení komunit pacientů a sdílení a monitorování znalostí prostřednictvím mezinárodní výměny v rámci EU i mimo ni.

Účastníci konference napříč politickým i odborným spektrem na půdě horní parlamentní komory debatovali mj. také o překážkách a příležitostech pro zdravotnický systém v post-pandemické době i o zavádění nejnovějšího vědeckého vývoje. Na konferenci vystoupil mj. náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček spolu s renomovanými odborníky ze Světové zdravotnické organizace, Evropské komise a dalších významných institucí z evropských zemí.

Familiární hypercholesterolemie je nejčastější dědičnou metabolickou poruchou na světě a je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. V Evropě je touto metabolickou poruchou postiženo více než 500 000 dětí a 2 000 000 dospělých, ale pouze 5 % z nich je identifikováno a jen malá část všech postižených jedinců dostane život zachraňující léčbu.

Zdroj: Kancelář Senátu

Foto: Kancelář Senátu

Publikoval: Rejtek