Konsorcium CEITEC má nového ředitele

210128-reditel-konsorcia-pavel-tomancak

Od 1. února 2021 má Středoevropský technologický institut CEITEC nového ředitele konsorcia. V minulých dnech byla podepsána smlouva mezi novým ředitelem konsorcia CEITEC Pavlem Tomančákem a Masarykovou univerzitou, která zastupovala všechny další instituce v konsorciu, tedy Vysoké učení technické v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (VFU), Mendelovu univerzitu Brno (MENDELU) a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VUVeL).

Pavel Tomančák je světová vědecká kapacita v oblasti evoluční a vývojové biologie a držitel ERC grantů, který působí v Max Planck institutu v Drážďanech. Svá vysokoškolská studia absolvoval na Masarykově univerzitě.

Podpisu smlouvy byla přítomna prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová, která uvedla: „Jsem velmi ráda, že se do vedení konsorcia CEITEC postavil právě Pavel Tomančák, tedy člověk, který je odbornou veřejností chápán jako přední odborník a světový vědec. CEITEC tím jednoznačně posiluje své postavení mezi vědeckými institucemi v Evropě.“

„Jednou z mých priorit bude CEITEC blíže napojit na přední světové laboratoře a prohloubit s nimi spolupráci a zároveň pomoci vést mladé vědce,“ říká Pavel Tomančák.

„Pavel Tomančák patří mezi naše absolventy a jeho vědecká dráha je naprosto obdivuhodná. Masarykova univerzita může být právem hrdá na osobnosti v oblasti vědy a výzkumu,“ sdělil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

„Jsem přesvědčen, že i pod vedením nového ředitele bude CEITEC nadále dosahovat skvělých výsledků, jak v oblasti věd o živé a neživé přírodě, tak zejména v interdisciplinárních oblastech, kde se podaří výhody složení celého konsorcia CEITEC ještě více zviditelnit na poli excelentního světového výzkumu,“ uvedl Petr Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně.

„CEITEC je z našeho pohledu zavedená výzkumná značka, kterou brněnské vysoké školy roky budovaly. Těšíme se na další spolupráci a věřím, že Pavel Tomančák bude touto správnou osobou, která výzkum posune ještě dál," uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová, podle které další rozvoj CEITEC nabízí všem zúčastněným partnerům spoustu synergie.

Martin Faldyna z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., doufá, že pod vedením Pavla Tomančáka se bude dařit podporovat mezioborovou spolupráci v rámci konsorcia s cílem dosáhnout významných publikačních úspěchů, ale také prakticky realizovatelných výstupů.

Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie. Ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se centru daří plnit svůj cíl a být nedílnou součástí špičkových vědeckých sítí v oblastech přírodních a materiálových věd. Aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.

Na sklonku loňského roku podepsaly smlouvy o pokračování konsorcia CEITEC čtyři brněnské vysoké školy a dva výzkumné ústavy, které před deseti lety stály u zrodu centra vědecké excelence „Středoevropský technologický institut - CEITEC“. Jedná se o Masarykovu univerzitu, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, Mendelovu univerzitu Brno a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství. Všechny zmíněné instituce se dohodly na jeho dalším pokračování od 1. ledna 2021 i poté, co vypršela stávající smlouva o spolupráci z roku 2011 a její dodatek z roku 2015, doplnil mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára. 

Zdroj: MUNI

foto: MUNI