Fakultní nemocnice Brno bude jedním z distribučních center protilátkového koktejlu k léčbě covid-19 od firmy Regeneron

636236-5817_7dd70feead

Monoklonální protilátky mají v České republice od Ministerstva zdravotnictví zelenou, povolení distribuce vydal i Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je doporučuje k léčbě mírného až středně závažného onemocnění covid-19. Bamlanivimab už je nemocným k dispozici asi dva týdny, na cestě je další léčivo na bázi protilátek. REGN-CoV-2 od firmy Regeneron se dostane na ty, kteří jsou ohroženou skupinou a onemocnění koronavirem by jejich stavu mohlo velmi přitížit. Je třeba ale nasadit léčbu včas, ještě před tím, než se zdravotní stav zhorší natolik, že by pacient musel být s covidem hospitalizovaný, uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

REGN-CoV-2 je léčivý přípravek s obsahem hned dvou monoklonálních látek casirivimab a imdevimab, což jsou koncentráty pro infuzní roztok a pacientům se bude podávat jednorázově ve formě nitrožilní infuze.

Fakultní nemocnice Brno bude jedním ze dvou distribučních míst léku od Regeneronu pro ostatní zdravotnická zařízení, zároveň bude léčbu protilátkového koktejlu podávat ambulantně na Klinice infekčních chorob. Pacientovi bude infuze kapat asi 60 minut, další hodinu zde setrvá po aplikaci a může odcházet domů. Za den tu může FN Brno obsloužit až desítky pacientů.   

Léčba je určená pouze pro ambulantní pacienty starší 12-ti let, ne ty přijaté k léčbě covidu-19 do nemocnice, tedy i nevyžadující léčbu kyslíkem. Protilátkový koktejl je třeba podat v počátečních fázích nemoci, nejpozději 7 dní od začátků obtíží a nejpozději 3 dny od pozitivního testu na covid-19. Jde o pacienty s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu a s tím v budoucnosti spojenou hospitalizací. Mezi rizikovými jsou:

- stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,

- systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,

- primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,

- onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,

- vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,

- plicní hypertenze v dispenzární péči,

- diabetes mellitus I. typu,

- chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,

- chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy,

- trombofilní stav v dispenzární péči,

- nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace,

- morbidní obezita.

Nový monoklonální koktejl protilátek tak dává naději v léčbě covidu-19 vysoce rizikovým skupinám pouze v případě, že se k informacím dostanou pacienti včas a informují svého ošetřujícího lékaře o brzkém zjištění nákazy. Jen tak bude možné zajistit léčbu v některém zdravotnickém zařízení, doplnila mluvčí nemocnice Plachá.

Zdroj: FN Brno

Foto: FN Brno