Spolek VETERÁNŮ POLICIE ČR podepsal dohodu o spolupráci s Muzeum Policie České republiky

Dne 28.5.2020 byla v Muzeu Policie České republiky podepsána prezidentem spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., (VP ČR), JUDr. Jaroslavem Zemanem a ředitelem Muzea policie České republiky Mgr. Radkem Galašem Dohoda o spolupráci a u této významné příležitosti byli zároveň oceněni medailí spolku, jako výraz jejich ocenění a poděkování ti, kteří se významnou měrou podíleli a podílejí na propagaci spolku VP ČR u veřejnosti a při rozvoji vzájemné spolupráce. Podpisu dohody se zúčastnili, zástupce policejního prezidia z ředitelství služby dopravní policie, pplk. Mgr. Michal Hodboď, ředitel Letecké služby Policie ČR plk. Tomáš Hytych, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plk. Ing. Karel Vávra, Ph.D., zástupce Křesťanské policejní asociace a trvalý jáhen při Kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SCHLJ., zástupce A.R.Mi plk. JUDr. Svetozár Plesník a další zástupci VP ČR a muzea Policie ČR. Podpisu dohody byla přítomna i bývalá ředitelka Muzea PČR pí. PhDr. Marcela Machutová.

Praha - V úvodu setkání, vystoupil prezident spolku JUDr. Jaroslav Zeman, který přivítal přítomné a v krátkosti přiblížil a ocenil dlouhodobou a dosud neformální spolupráci spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY s Muzeem Policie České republiky založenou na udržování demokratických tradic bezpečnostních sborů, při mapování jejich symboliky, historie, vzniku, vývoje a činnosti a poděkoval přítomným za dosavadní spolupráci a za jejich účast, kterou spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY chápe jako ocenění dosavadní činnosti spolku a významnost tohoto slavnostního aktu. Zdůraznil, že existence spolků bývalých příslušníků bezpečnostních sborů má svůj společenský význam, který se stále zvyšuje, a proto jejich práva, povinnosti a postavení byly poprvé v historii v roce 2019 legislativně zakotveny i do právního rámce České republiky při novelizací zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Ředitel muzea Mgr. Radek Galaš poděkoval spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY za výsledky dosažené v rámci dosavadní, mnohaleté spolupráce při mapování historie demokratických bezpečnostních sborů členy spolku a to zejména v regionech a účast členů spolku při významných akcích připomínajících nejenom historii bezpečnostních sborů, ale i osudy jednotlivých jejich příslušníků, kteří položili při výkonu služby své životy. Podpis dohody o spolupráci je završením dosavadní spolupráce a je základním kamenem pro její další rozvoj. V závěru setkáním byli prezidentem spolku ocenění dekorováni.

zdroj: VP ČR

foto: České noviny1