Na Brněnské Kociánce vyrůstá dětský hospic Dům pro Julii

 

Poklepáním základního kamene symbolicky začala stavba Domu pro Julii. Dětský hospic bude stát v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce. Stavbu, která potrvá cirka 15 měsíců, financuje město Brno a následný provoz bude zajišťovat stejnojmenná nezisková organizace Dům pro Julii. Její pečovatelky a zdravotní sestry poskytují zdravotní i sociální péči v rodinách již od roku 2020.

Institucializovaná dětská paliativní péče je v České republice stále na začátku cesty a Dům pro Julii bude patřit mezi první vlaštovky tohoto typu služeb. „Jsem velmi pyšná, že Dům pro Julii vzniká a bude pomáhat klientům a jejich rodinám právě v Brně. Ačkoliv dětská paliativní péče je téma velmi bolestné, nesmíme před ním zavírat oči. Naopak v případě, že nastavíme adekvátní pomoc rodičům nevyléčitelně nemocných dětí při zvládání složité péče a budou dostupné odlehčovací služby a další prostředky podpory, vyrosteme také jako občanská společnost,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Spolupracovat se stejnojmennou neziskovou organizací jsme začali již v roce 2018. Z původních plánů, kdy mělo město poskytnout pouze pozemek v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce, se stalo investorem celé stavby. To zajistila smlouva s organizací Dům pro Julii z června loňského roku. Zároveň mě těší, že jsme s projektem uspěli v evropském dotačním programu ITI, kdy peníze z tohoto fondu pokryjí více než polovinu nákladů.“

Dokument jasně nastavil parametry spolupráce. Organizace Dům pro Julii, z. ú., vyhotovila z peněz dárců projektovou i prováděcí dokumentaci a bude financovat autorský dozor stavby hospice. Město Brno zajistilo pozemek, na němž hospic vznikne. Stalo se i celkovým investorem stavby a garantuje celou stavbu. Společně s Domem pro Julii zajistilo veškeré nutné kroky, které vedly k získání evropské dotace v rámci nástroje ITI. Hospic poté vybaví a bude provozovat nezisková organizace Dům pro Julii.

„Díky tomu, že jsme od Domu pro Julii získali už připravený architektonický návrh od ateliéru Čtyřstěn, podařilo se celý projekt rozhýbat v opravdu rychlém tempu. V loňském roce se Brno stalo investorem, dnes již začínáme stavět a vše by mělo být hotovo během následujících 15 měsíců. Stavba, kterou zhotoví společnost UNISTAV CONSTRUCTION, a. s., bude stát 159 565 555 korun bez DPH. Dotace z evropských zdrojů činí 92 milionů korun a zbylá částka půjde z rozpočtu města Brna,“ vysvětlil radní pro oblast investic David Grund.

Třípodlažní budova s vnitřním nádvořím bude zakomponovaná do okolní vzrostlé zahrady, aby přímo zapadla do klidné atmosféry místa. „Kromě zbudování samotného hospice jsou součástí stavby veškeré inženýrské sítě a přípojky, parkoviště, nová přístupová komunikace, chodníky a venkovní a sadové úpravy. Jedinečnost projektu je ukryta ve spojení sociálních a zdravotních služeb. Pobytová odlehčovací služba je klasifikována jako sociální, zároveň v Domě pro Julii budou k dispozici zdravotníci, kteří zajistí veškeré nutné úkony z tohoto oboru. Hospic bude vybavený moderními terapeutickými prvky, chybět nebude například snoezelen, tedy smyslová herna, či bazén pro terapii Watsu. Připraveny budou také prostory pro muzikoterapii, arteterapii či návštěvy psů a dalších terapeutických zvířat,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Hospic bude disponovat 10 samostatnými pokoji pro klienty, z nichž osm bude sloužit pro pobytovou odlehčovací službu a dva budou fungovat jako hospicová lůžka pro děti v terminálním stadiu onemocnění. Součástí budou také ubytovací kapacity a zázemí pro rodiče a sourozence nemocných dětí a byt posledního rozloučení.“

 „Dětská paliativní péče není v České republice stále ještě příliš rozvinutá, proto jsme se inspirovali podobnými zařízeními v zahraničí, zejména ve Velké Británii, kde tato péče funguje již dlouhou dobu. Naším cílem je poskytovat komplexní zdravotní, terapeutickou, sociální, psychoterapeutickou a duchovní pomoc pro celou rodinu dítěte s život ohrožující diagnózou,“ uvedla ředitelka organizace Dům pro Julii Radka Vernerová a pokračovala: „Aby mohlo být dítě i s vážnou nemocí doma, je nezbytné rodiny a neformální pečující podpořit a umožnit jim si od náročné péče odpočinout. Odlehčovací služby jsou nedílnou součástí paliativní péče. Proto již od roku 2020 nabízíme unikátní kombinaci odlehčovacích služeb a domácí péče pro rodiny s vážně nemocnými dětmi, a to v rámci celého Jihomoravského kraje. Podpůrných služeb je pro rodiny stále nedostatek, financování těchto služeb je navíc velmi složité,“ doplnila Radka Vernerová.

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péče o somatickou, psychickou a spirituální stránku nemocného dítěte. Zahrnuje také poskytování podpory rodině. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy život limitujícího nebo život ohrožujícího onemocnění a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítěti zároveň poskytována léčba zaměřená na diagnostikované onemocnění. Poskytovatelé zdravotní péče musí vyhodnocovat a mírnit fyzické, psychické a sociální strádání dítěte. Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multidisciplinární přístup, který začleňuje rodinu dítěte a využívá také dostupných komunitních zdrojů; tato péče může být úspěšně realizována i s limitovanými prostředky. Dětská paliativní péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních a v domácím prostředí. (Zdroj: Světová zdravotnická organizace – World Health Organisation WHO).

Zdroj: MMB

Foto: MMB

Publikoval: Rejtek