V pražských Kyjích hořela hala s odpadem, požár je již lokalizován

Osm profesionálních, patnáct dobrovolných a tři podnikové jednotky se postupně vystřídaly u dnešního požáru haly v ul. U Technoplynu v pražských Kyjích. Požár byl ohlášen operačnímu středisku pražských hasičů v 11:49
hodin dne 25.07.2020. Hořela hala na ploše 20 x 30 metrů, ve které byl uskladněn odpad.

S ohledem na počet jednotek byl vyhlášen třetí stupeň poplachu, hasiči nasadili na lokalizaci požáru čtrnáct proudů vody, některé i přes výškovou techniku. V průběhu zásahu chemici měřili nebezpečné koncentrace zplodin hoření a přivolaná chemická laboratoř z Kamenice prováděla rozbor hasební vody a jejího vlivu na životní prostředí. Koncentrace zplodin byly zvýšené pouze v blízkém okolí zasažené haly. Nepřekročily však nebezpečné hodnoty, informovala o rozsáhlém požáru mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská.

                                                                   Zásah komplikoval nízký tlak v hydrantové síti, kvůli kterému byla zřízena kyvadlová doprava vody a bylo povoláno větší množství jednotek. Další komplikací byla vysoká teplota, při které hasičům hrozil kolaps z důvodu přehřátí organismu. Z toho důvodu velitel zásahu již po hodině zasahující hasiče nechal vystřídat. Přesto došlo k lehkému zranění (přehřátí organismu) jednoho dobrovolného hasiče, kterého ZZS HMP ošetřila na místě. Občerstvení hasičům dodaly Pražské vodovody a kanalizace pomocí cisterny s pitnou vodou a Český červený kříž.Velitel zásahu na místo povolal i speciální přetlakový ventilátor pro odvětrání větších prostor a zástupce Odboru životního prostředí kvůli odtoku hasební vody a koncentrací zplodin hoření. V 16:22 hod byla ohlášena lokalizace. Síly a prostředky na místě byly dostačující a požár se dále nešířil. V následujících hodinách bude probíhat rozhrabávání pomocí nakladače a dohašování.Během zásahu se nepotvrdil výskyt osob v zasaženém objektu a kvůli hašení bylo nutné provést několik násilných vstupů do haly. Dopravu na místě zásahu a v jeho okolí řídila Policie ČR, doplnila mluvčí Suchánská. 

zdroj: HZSHMP

foto:HZSHMP