Díky vynikající práci lékařů FN Brno pod vedením jejího ředitele Romana Krause dobyla brněnská medicína celý svět

Byla to událost roku, o které psala světová média. Díky brněnské medicíně se zviditelnila celá Česká republika. Ve Fakultní nemocnici Brno se totiž před rokem (přesně na Den Brna 15. srpna 2019) narodila malá zdravá holčička, která byla na svět přivedena císařským řezem z těla matky, která v tu dobu byla již 117 dní mozkově mrtvá. Zázrak medicíny? Určitě ano. Ale i pořádný kus profesionální odbornosti lékařů Fakultní nemocnice Brno, pod vedením jejího někdejšího vynikajícího ředitele Romana Krause.

Brno - V dubnu 2019 byla do Fakultní nemocnice Brno na Oddělení urgentního přijmu přivezena žena, které na základě CT lékaři stanovili objemné krvácení do levé mozkové hemisféry. Zhruba v 16 hodin vymizela spontánní dechová aktivita a klinické neurologické vyšetření potvrdilo areflexii, tedy smrt mozku. V té době však byla pacientka už těhotná.

Lékaři a zdravotní sestry Fakultní nemocnice Brno, zejména týmy Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a týmy Gynekologicko-porodnické kliniky poté vyvinuli maximální úsilí, aby u ženy zajistili stabilizaci vitálních funkcí a mohl se tak plod v těle matky zachránit. 

Velká odpovědnost ležela na tehdejším řediteli Fakultní nemocnice Brno Romanu Krausovi, který musel o postupu lékařů rozhodnout.  

Přesně 15. srpna 2019, na Den Brna, byla v dopoledních hodinách na Centrálních operačních sálech Fakultní nemocnice Brno ukončena gravidita ve 34+3 týdnu a to císařským řezem. Malá holčička měla 2130 g a 42 cm. Je zdravá a krásná.

zdroj: FN Brno

foto: FN Brno